2% z daní

MILÍ PRIATELIA A PODPOROVATELIA, DOVOĽUJEME SI UCHÁDZAŤ SA O VAŠU PRIAZEŇ PRI ROZHODOVANÍ O VENOVANÍ 2% Z VAŠICH DANÍ ZA ROK 2021 

Údaje o prijímateľovi :

OZ Východoslovenské labky

Nová ulica 140/29, 044 14 Gyňov

IČO : 53 39 02 11

Právna forma : Občianske združenie

Ak ste sa rozhodli pomôcť aj vy, prostredníctvom poukázania vášho podielu zaplatenej dane občianskemu združeniu Východoslovenské labky, prinášame vám návod, čo musíte urobiť - platí aj v prípade, ak máte posunutý termín na podanie daňového priznania za rok 2021 do 30. 06. 2022.


1. ZAMESTNANEC

Je potrebné, aby ste do 15. 2. 2022 požiadali svojho zamestnávateľa, o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2021. Váš zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykoná vaše ročné zúčtovanie a vystaví vám potvrdenie o zaplatení dane, ktoré spolu s vyplneným vyhlásením o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane, doručíte najneskôr do 30.4.2022  na Daňový úrad v mieste svojho bydliska, alebo podpísané v euroobale môžete nechať na zbernom mieste: 

- PET SHOP - Zborovská 6

- TONER - Trieda SNP 88

- M-Vet - Krosnianska 85

- VetHaus - Adamova 13 KE - Krásna


2% z dane poukazujú zamestnanci, 3% z dane môžu poukázať zamestnanci vykonávajúci dobrovoľnícku činnosť, ktorí odpracovali v roku 2021 minimálne 40 dobrovoľníckych hodín a majú o tom potvrdenie.Tlačivo VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2021 - číselné označenie v ľavom hornom rohu V2Pv21_1


Tlačivo POTVRDENIE o zaplatení dane za rok 2021 - číselné označenie v ľavom hornom rohu V2Pv18_P.Manuál na vyplnenie

Tlačivo Vyhlásenie a Potvrdenie si vytlačíte. Tlačivo potvrdenie si dáte u svojho zamestnávateľa (ekonómka/účtovníčka) potvrdiť.

Tlačivo Vyhlásenie si môžete vypísať na PC (je to editovateľné .pdf) alebo ručne.

Vypisujete:

 • 01 - Rodné číslo
 • 03 - Priezvisko
 • 04 - Meno
 • 05 - Titul
 • 06 - Ulica
 • 07 - Súpisné/orientačné číslo
 • 08 - PSČ
 • 09 - Obec
 • 10 - Štát
 • 11 - Telefónne číslo
 • 12 - Zaplatená daň - Vypĺňa sa suma z Potvrdenia o zaplatení riadok č.: 24.                     V prípade, že disponujete s potvrdením o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, môžete zaškrtnúť spĺňam podmienky na poukázanie 3% a kópia tohto potvrdenia je súčasťou Vyhlásenia o poukázaní podielu.
 • 13 - Suma do výšky 2 alebo 3%. Vypočítate 2 alebo 3% zo sumy v riadku č.: 12.
 • 14 - Dátum - dávate z potvrdenia od zamestnávateľa riadok 26.
 • Na spodnej časti strany dáte aktuálny dátum podpisu + Váš podpis.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO + Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (v prípade dobrovoľníka + potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti) odovzdáte osobne alebo poštou na podateľňu Vášho príslušného Daňového úradu podľa miesta bydliska. Alebo to odovzdáte na zberne miesto organizácií.

V prípade ak nieste si istý vo vypĺňaní, stačí ak prinesiete na zberne miesto Potvrdenie a a podpísané vyhlásenie, my už všetko potrebné vyplníme. 

V prípade potreby nás môžete kontaktovať aj na e-mail: ozvlabky@gmail.com


2. FYZICKÁ OSOBA - ktorá si robí sama DP/nepožiadala o ročné zúčtovanie/ a SZČO.

Tu je postup jednoduchší.

Je potrebné, aby ste vo svojom daňovom priznaní vyhlásili, že suma zodpovedajúca 2% (3%) zaplatenej dane sa má poukázať určenému prijímateľovi:

Daňové priznanie FO typ A - VIII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona - V tejto časti len vypíšte IČO a názov organizácie.

Daňové priznanie FO typ B - XII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona - V tejto časti len vypíšte IČO a názov organizácie.

V prípade ak vypĺňate tlačivo DP elektronický na portály Finančnej správy Vám tieto hodnoty vypočíta automaticky po dvoj kliknutí na príslušné okienko.3. PRÁVNICKÁ OSOBA

Je potrebné, aby ste vo svojom daňovom priznaní vyhlásili, že suma zodpovedajúca 1% (2%) zaplatenej dane sa má poukázať určenému prijímateľovi/prijímateľom

IV. časť - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane

Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať vaše 2% práve nám.

Vytvorte si webové stránky zdarma!