FINANČNÁ POMOC

Každé euro sa počíta

Finančný príspevok môžete posielať na:

Transparentný účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.

SK87 0900 0000 0051 7552 1804


Netransparentný účet pre anonymné dary vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.

SK28 0900 0000 0051 7552 2866

Vytvorte si webové stránky zdarma!